Obiady

Jak zapisać się na obiady od 5 września 2017 r.?

 

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).
Umowę podpisujemy dla każdej osoby.
Bardzo prosimy umowę złożyć w sekretariacie szkoły do 30 sierpnia 2017 r., aby korzystać z obiadów od 5 do 11 września 2017 r., pomimo nie wniesienia jeszcze opłaty za obiady. Złożenie umowy jest zobowiązaniem do zapłaty za obiady w dniach od 5 do 11 września 2017 r.
Osoby, które złożą umowę w dniach od 31 sierpnia do 6 września 2017 r. oraz dokonają opłaty w dniach od 1 do 6 września 2017 r. będą korzystać z obiadów od 12 września 2017 r.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Dokonać rejestracji w systemie na odcisk palca w stołówce szkolnej w dniu 1 lub 4 września 2017 r. w stołówce szkolnej w godz. 9.00 – 15.00 dla osób rozpoczynających obiady od 5 września 2017 r.
Dokonać rejestracji w systemie na odcisk palca w stołówce szkolnej w dniach od 5 do 11 września 2017 r. o godz. 13.55 dla osób rozpoczynających obiady od 12 września 2017 r.
Dotyczy tylko nowych osób. Osoby, które korzystały ze stołówki i rejestrowały się już w systemie na odcisk palca, nie rejestrują się ponownie.

3. Dokonać opłaty za obiady przelewem na konto szkoły
w dniach od 1 września do 6 września 2017 r. na nowy rachunek bankowy, który zostanie podany 1 września 2017 r.
Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Dla każdej osoby należy wykonać oddzielny przelew. W opisie przelewu prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

Uwaga!
Wszystkie osoby, które złożyły lub złożą umowę do dnia 30 sierpnia 2017 r. będą mogły korzystać z obiadów od 5 do 11 września 2017 r., pomimo nie wniesienia jeszcze opłaty za obiady. Złożenie umowy jest zobowiązaniem do zapłaty za obiady w dniach od 5 do 11 września 2017 r. Wpłaty będziemy dokonywać od 1 do 6 września 2017 r. na nowy rachunek bankowy. Ze względu na likwidację gimnazjów placówka ZKPIG nr 21 przestaje istnieć i od 1 września będzie placówka Szkoła Podstawowa nr 2. Nowy rachunek bankowy do wpłat za obiady zostanie podany 1 września 2017 r. Prosimy nie dokonywać wpłat na rachunek z poprzedniego roku szkolnego (rachunek z poprzedniego roku szkolnego został podany również na umowach podpisywanych w czerwcu), rachunek ten jest w trakcie zamykania.

plakat

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w konkursie na „smaczny i zdrowy jadłospis” dla placówek oświatowych biorących udział w programie „Gdańsk – Jemy Zdrowo” w roku szkolnym 2016/2017.
Można sprawdzić jadłospis stołówki za pomocą strony www.jemyzdrowo.edu.pl i bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne.

GDANSK JEMY ZDROWO ulotka

GDANSK JEMY ZDROWO plakat

Regulamin konkursu 2016-2017

 

ulotka