Identyfikacja biometryczna

PAPILARNY_CZYTNIK

Dziecko przed rozpoczęciem korzystania z obiadów zgłasza się w stołówce szkolnej
w terminie określonym na stronie www w celu rejestracji
w systemie na odcisk palca. Prosimy rodziców o współpracę w tym zakresie.

Uczniowie, którzy rozpoczynają korzystanie ze stołówki pierwszy raz lub nie posiadają identyfikacji biometrycznej zgłaszają się do intendenta w celu dokonania identyfikacji biometrycznej. Identyfikację biometryczną wykonuje się co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej niż dzień rozpoczęcie korzystania z obiadów w stołówce szkolnej po zakończeniu wydawania obiadów (godz. 13.55).

Identyfikacja biometryczna nie powoduje zapisywania wzoru odcisku palca. Odcisk palca przetwarzany jest przez czytnik na kod elektroniczny, który zapisywany jest w pamięci urządzenia.