Umowa na obiady

Smaczne i zdrowe obiady

Umowę na obiady w stołówce szkolnej składamy do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje korzystanie z obiadów.
Umowę podpisujemy dla dziecka rozpoczynającego (lub wznawiającego po rozwiązaniu umowy) korzystanie z obiadów.
Umowę podpisujemy dla każdej osoby, która w poprzednim miesiącu nie korzystała z obiadów. Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.
Umowę prosimy podpisać przed wykonaniem przelewu. Przelewy, do których nie będzie umowy zostaną uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Brak umowy spowoduje niemożliwość korzystania z obiadów.

Pobierz umowę na obiady

Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej w  sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie).