Zasady wydawania obiadów

Smaczne i zdrowe obiady

Zasady obowiązujące przy wpuszczaniu uczniów do stołówki szkolnej

 

1. Wszystkich uczniów obowiązuje jedna kolejka.
2. Warunkiem wejścia do stołówki w kolejności kolejki jest posiadanie identyfikacji biometrycznej.
3. Uczniowie, którzy nie posiadają identyfikacji biometrycznej, przepuszczają wszystkich i oczekują na końcu kolejki.
4. Kolejka uczniów do stołówki, nie może tarasować wyjścia ze stołówki.
5. Do stołówki uczniowie wchodzą pojedynczo, tzn. następna osoba jest wpuszczana, kiedy poprzednia osoba odchodzi od czytnika biometrycznego.
6. Przy czytniku biometrycznym może przebywać jedna osoba.
7. W sytuacji, kiedy kolejka do lady w stołówce jest zbyt długa, wstrzymujemy wpuszczanie kolejnych uczniów do stołówki. Kolejka do lady w stołówce nie może tarasować drogi wyjścia ze stołówki.
8. W czasie obiadu wstęp do stołówki tylko dla osób korzystających z posiłku.
9. Gdy wszyscy uczniowie z identyfikacją biometryczną wejdą do stołówki, rozpoczynamy wpuszczanie pojedynczo uczniów bez identyfikacji biometrycznej.
10. Uczniowie bez identyfikacji biometrycznej podchodzą pojedynczo do stanowiska komputerowego celem weryfikacji, czy w danym dniu mają wykupiony obiad. W przypadku gdy status jest poprawny dokonywana jest rejestracja komputerowa.

 

Zasady obowiązujące przy odczycie odcisku palca poprzez czytnik biometryczny

 

1. Uczeń przykłada palec do czytnika biometrycznego, co powoduje automatyczny odczyt i na monitorze wyświetlane są informacje o statusie obiadu.

2. Status „na zielono” (1) oznacza, że obiad jest opłacony, uczeń korzysta z obiadu.

3. Status „na czerwono” (0, 6 lub 3) oznacza, że obiad jest nieopłacony lub został odwołany, uczeń nie może skorzystać z obiadu:
0 – obiad nieopłacony,
6 – obiad nieopłacony (zadeklarowana nieobecność),
3 – obiad odwołany (zadeklarowana nieobecność).

4. Status „na żółto” (2 lub 4) oznacza, że uczeń w dniu dzisiejszym skorzystał już z obiadu:
2 – dokonano w dniu dzisiejszym odczytu elektronicznego,
4 – dokonano w dniu dzisiejszym rejestracji komputerowej.